Palvelut

  • traktorityöt
  • teiden auraukset ja lanaukset
  • tienvarsien niitot ja vesakon murskaukset
  • metsänhoitotyöt
  • puunkaadot, tarvittaessa myös kuljetus
  • polttopuiden teko ja myynti
  • pienet korjaustyöt rakennuksille ja koneille
  • metallityöt
  • nurmikon leikkaukset
  • kuljettajapalvelut

Muista hyödyntää kotitalousvähennys!