TYÖPALVELU OKSMAN

Työpalvelu Oksman toimii pääasiassa Koillis-Savon alueella, asemapaikkana on Säyneinen.
Yritys tarjoaa joustavasti monipuolisia palveluja yrityksille, tiekunnille ja yksityisille.

Yritys on ollut kaupparekisterissä yli kolmekymmentä vuotta, jonka aikana on harjoitettu maa- ja metsätaloutta ja niihin liittyviä töitä.
Maatila toimii nykyään kasvinviljelytilana viljellen nurmea, leipä- ja rehuviljaa, lisäksi tehdään traktori- ja henkilötyötä tilan ulkopuolelle.

Toimintaperiaatteena on tehdä työt kerralla kunnolla niin, että siitä on hyötyä pidemmäksi aikaa.