Työpalvelu Oksman

Työpalvelu Oksman toimii pääasiassa Koillis-Savon alueella tarjoten joustavasti monipuolisia palveluja yrityksille, tiekunnille ja yksityisille asemapaikkana Säyneinen.

Yritys on ollut kaupparekisterissä 29 vuotta, jonka aikana on harjoitettu maa- ja metsätaloutta ja niihin liittyviä töitä. Maatila toimii nykyään kasvinviljelytilana viljellen nurmea, leipä- ja rehuviljaa, lisäksi tehdään traktori- ja henkilötyötä tilan ulkopuolelle.

Toimintaperiaatteena on tehdä työ kerralla kunnolla niin että siitä on hyötyä pidemmäksi aikaa.